Asiakkaamme


Käyttövaltuushallinnan ratkaisujen toimivuuden kannalta keskeisintä on identiteettitietojen laatu ja riittävyys. Tämän takia olemme suunnitelleet identiteetti- ja mastertiedonhallinnan ratkaisumme yhdessä suomalaisten asiakkaidemme kanssa.

Ohjelmistomme ja käyttövaltuushallinnan kokonaisratkaisumme ja -palvelumme on suunniteltu terveydenhuollon, opetustoimen, julkishallinnon ja yritysten tarpeisiin. Haluamme käyttövaltuushallinnan prosessien automatisoinnilla vähentää manuaalisen työn tarpeen minimiin, varmistaa korkean tietoturvan tason ja antaa järjestelmien käyttäjille mahdollisuuden keskittyä tietotekniikan sijaan asiakas- ja palvelutyöhönsä.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon organisaatioissa on tyypillisesti suuri määrä vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja paljon määräaikaisia tai tilapäisiä työntekijöitä, joilla on tarpeita päästä organisaation tietojärjestelmiin. Henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja vuosittain käytetään runsaasti opiskelijaharjoittelijoita. Kun palvelujaksot voivat olla lyhyitä ja niitä voi olla myös päällekkäisiä, tarvitaan pääsyoikeuksia useaan eri rakennukseen ja moniin eri tietojärjestelmiin samanaikaisesti.

Tämän tyyppisissä organisaatioissa vain automaattisella roolipohjaisella identiteettitiedonhallinnalla ja nykyaikaisilla pääsynhallinnan työkaluilla mahdollistetaan keskittyminen potilastyöhön tietotekniikan sijaan ja juuri oikeat käyttövaltuudet heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen.

Identiteettitiedon avulla kaikki työntekijäryhmät kattava käyttövaltuushallinta

Lue tarkemmin

Ohjelmistolisenssien kulut kuriin

Lue tarkemmin

Potilastyöhön jopa puoli tuntia lisää aikaa työvuoroa kohti

Lue tarkemmin

Opetustoimi

Yliopistoissa ja korkeakouluissa on terveydenhuollon lailla suuri määrä vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja paljon määräaikaisia tai tilapäisiä työntekijöitä, joilla on tarpeita päästä organisaation tietojärjestelmiin. Erityisesti monien päällekkäisten roolien käsittely, lisenssimaksuttomuus, ulkoisten identiteettien hallinta ja läsnäolojen käsittely tuovat omia lisäpiirteitä käyttövaltuushallinnan tarpeisiin.

Olemme olleet rakentamassa yhteistyökumppaneidemme kanssa monia ratkaisuja opetustoimeen käyttövaltuushallinnan alueelle identiteettitiedon hallintaan, master tiedon hallintaan ja pääsyoikeuksien hallintaan.

Kysy lisää

Julkishallinto

Julkishallinnossa (kaupungit, kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset) on tyypillisesti myös suuri määrä vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja paljon määräaikaisia tai tilapäisiä työntekijöitä, joilla on tarpeita päästä organisaation tietojärjestelmiin.

Ratkaisuja rakennettaessa on otettava huomioon suurten käyttäjämäärien käsittely kun palveluita tuotetaan kaikille asukkaille tai isoille asiakasmäärille. Myös valtuuttamistoiminto, lisenssimaksuttomuus, virkavapaustoiminto, moniesimieskäsittelyt, poissaolojen ja sijaisuuksien hallinta sekä henkilötunnukseton tunniste tuovat omat lisäpiirteensä identiteettitietojen ja käyttövaltuushallinnan ratkaisuihin.

Olemme toteuttaneet julkishallintoon VAHTI-ohjeistuksia ja julkishallinnon suosituksia noudattavia käyttövaltuushallinnan ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Kysy lisää

Yritykset

Yritysten tarpeet käyttövaltuushallinnan alueella ovat monesti erityispiirteiltään yritys- tai toimialakohtaisesti vaihtelevia. Perustarpeet ja vaatimukset ovat kuitenkin samanlaiset niin yrityksissä kuin julkishallinnossakin. Identiteettitiedot ovat monissa järjestelmissä hajallaan, niissä on puutteita ja niitä päivitetään eri tahtiin. Identiteettitiedot pitää ensin pystyä yhdistämään ja yhtenäistämään, jotta digitaalisiin identiteetteihin perustuvaa tietojärjestelmiin ja tiloihin pääsyn hallintaa voidaan ottaa käyttöön. Erityisesti yrityksissä tulee ratkaistavaksi monien tietojärjestelmien integrointirajapintojen käsittely (yrityskauppojen ja yhdistymisten seurausta), valtuuksien automaattinen uudelleenvahvistus (attestointi) ja EU:n tietosuojadirektiivin (GDPR) tuomat vaatimukset.

Kysy lisää