CSIT tarina

Olemme olleet rakentamassa identiteettien hallintaa, käyttövaltuushallintaa ja tietoturvaa Suomen mittakaavassa kärkijoukoissa jo noin 10 vuoden ajan. Osaamisemme ja ammattitaitomme on kumuloitunut vuosien varrella hyvien asiakkaiden, monenlaisten projektien ja erilaisten käyttöympäristöjen myötä.

Nykyinen tarinamme CSIT Finland Oy:nä sai alkunsa muutama vuosi sitten keskeisten asiakkaidemme kanssa yhdessä. Asiakkaidemme kanssa tarinamme myös jatkuu ja kehittyy edelleen. Kunnianhimomme ajaa meitä toteuttamaan visiomme tavoitteidemme ja arvojemme mukaisesti.

Tavoitteemme

Asiakastyytyväisyys on keskeisin tavoitteemme. Toteutamme sitä keskittymällä asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin koko asiakassuhteen elinkaaren ajan. Hyvät teknologiset ratkaisut ja palvelut, oikeat kumppanit, hyvin voiva henkilöstö ja menestyvä yritystoiminta kaikki tukevat omalta osaltaan asiakastyytyväisyyden tavoitettamme.


Arvomme

Toimintamme perustuu rehellisyyteen, avoimuuteen, vastuullisuuteen, yrittäjyyteen ja toisten huomioon ottamiseen. Tämän tulee näkyä kaikessa tekemisessämme asiakas-, kumppani-, henkilöstö-, viranomais- ja sidosryhmäsuhteissa.


Visiomme

Digitaalisten identiteettien merkitys ja käyttövaltuushallinnan toimivuuden tärkeys korostuvat enemmän ja enemmän. Digitalisoituvassa maailmassa ei ole enää mahdollista tukeutua kädenpuristuksen, 'pärstäkertoimen' tai fyysisen henkilötodistuksen vahvistamaan luottamukseen. Palveluiden ja ostamisen siirtyminen verkkoon, identiteettivarkaudet, teollinen internet ja tekoälysovellukset omalta osaltaan määrittävät tarvetta pystyä luomaan muitakin kuin ihmiseltä ihmiselle -luottamussuhteita.

Tarvitsemme helppoja ja luotettavia tapoja ihmisen ja sovelluksen tai laitteen välisen luottamussuhteen määrittämiseen ja hallintaan. Käyttövaltuushallinta (identiteettien ja pääsyoikeuksien hallinta - IAM) ja siihen liittyvien ratkaisujen jatkuva kehittäminen on ratkaisu tähän.

Tarvitsemme teknologioiden kehittyessä myös laitteiden välisten, laitteen ja sovelluksen välisen, sovellusten välisten ja sovellusten sisäisten (esimerkiksi tekoälykomponenttien) luottamussuhteiden määrittelyyn, hallintaan ja valvontaan luotettavia ratkaisuja. Me CSIT:ssä haluamme olla mukana kehittämässä näitä ratkaisuja ja haluamme olla siinä kansainvälisestikin merkittävässä asemassa.