CSIT tarina

Olemme olleet rakentamassa identiteettien hallintaa, käyttövaltuushallintaa ja tietoturvaa Suomen mittakaavassa kärkijoukoissa jo noin 10 vuoden ajan. Osaamisemme ja ammattitaitomme on kumuloitunut vuosien varrella hyvien asiakkaiden, monenlaisten projektien ja erilaisten käyttöympäristöjen myötä.

Nykyinen tarinamme CSIT Finland Oy:nä sai alkunsa muutama vuosi sitten keskeisten asiakkaidemme kanssa yhdessä. Asiakkaidemme kanssa tarinamme myös jatkuu ja kehittyy edelleen. Kunnianhimomme ajaa meitä toteuttamaan visiomme tavoitteidemme ja arvojemme mukaisesti.

Tavoitteemme, missiomme

Haluamme olla johtavia identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisujen ja palveluiden toimittajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Suomessa ja Euroopassa.

Asiakastyytyväisyys on keskeisin päämäärämme. Keskitymmme asiakkaan tarpeisiin koko asiakassuhteen elinkaaren ajan. Hyvät teknologiset ratkaisut ja palvelut, osaava ja  hyvin voiva henkilöstö sekä menestyvä liiketoiminta kaikki tukevat omalta osaltaan asiakastyytyväisyyden päämääräämme.


Arvomme

Toimintamme perustuu neljään arvoon: kumppanuus, uteliaisuus, välittäminen ja luottamus.

Näiden arvojen tulee näkyä kaikessa tekemisessämme asiakas-, kumppani-, henkilöstö-, viranomais- ja muissa sidosryhmäsuhteissa sekä yhteiskunta- ja yhdyskuntavastuissamme.


Visiomme

Visiomme mukaan mahdollistamme luotettavat ja sujuvat yhteydet ihmisten, esineiden ja tietojärjestelmien välille.

Digitaalisten identiteettien merkitys ja pääsynhallinnan toimivuuden tärkeys korostuvat enemmän ja enemmän. Digitalisoituvassa maailmassa ei ole enää mahdollista tukeutua kädenpuristuksen, 'pärstäkertoimen' tai fyysisen henkilötodistuksen vahvistamaan luottamukseen. Palveluiden ja ostamisen siirtyminen verkkoon, identiteettivarkaudet, teollinen internet ja tekoälysovellukset omalta osaltaan määrittävät tarvetta pystyä luomaan muitakin kuin ihmiseltä ihmiselle -luottamussuhteita.

Tarvitsemme helppoja ja luotettavia tapoja ihmisten välisen, ja ihmisen ja sovelluksen tai laitteen välisen luottamussuhteen määrittämiseen ja hallintaan. Käyttövaltuushallinta (identiteettien ja pääsyoikeuksien hallinta - IAM) ja siihen liittyvien ratkaisujen jatkuva kehittäminen on ratkaisu tähän.

Me CSIT:ssä olemme mukana kehittämässä näitä ratkaisuja ja haluamme olla siinä kansainvälisestikin merkittävässä asemassa.