ICT-ratkaisut helposti ja nopeasti käyttöön

Hyvinvointialueilla ICT-ratkaisujen käyttöönoton nopeus, helppous ja kulujen sekä resurssien hallinta ovat avainasemassa toimeenpanon onnistumisessa.

Hyvinvointialueet käynnistyvät toden teolla 1.1.2023. Alueellinen valmistelu on valtava työ hallinnon, talouden, johtamisen, palveluiden järjestämisen ja ICT-järjestelmien alueilla. ICT-valmistelu ja ratkaisujen rakentaminen on ollut, syystäkin, paljon esillä. Keskeisiä, ja kriittisiä, toteutettavia ICT-ratkaisujen osa-alueita ovat identiteettien hallinta, päätelaiteympäristön toteutus uusituille palveluille ja järjestelmien käytettävyys. 

Integroitavia tietojärjestelmiä on paljon, mutta rajalliset talous- ja henkilöstöresurssit tekevät tehtävästä erityisen haasteellisen. On otettava käyttöön toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka helpottavat ja nopeuttavat käyttöönottoa. Silloin mahdollistetaan palveluiden toiminnallisuus ilman katkoksia tai suuria ja kalliiksi tulevia väliaikaisratkaisuja. 

Haluan tietää lisää

Perusta kuntoon ja hallittu, vaiheittainen käyttöönotto: identiteettien hallinta, päätelaiteympäristö ja käytettävyys 

ICT-projekti tulee toteuttaa kiireellisyysjärjestyksessä ja on otettava käyttöön ratkaisuja, jotka helpottavat ja nopeuttavat käyttöönottoa, ja samalla säästävät resursseissa.

Integroitavia tietojärjestelmiä on paljon, kun tarpeena on yhdistää sairaanhoitopiirin, kuntien/kaupunkien ja pelastustoimen palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Muutostyö on valtava, mutta vuodenvaihteen aikatauluun päästään etenemällä vaiheittain ja ’hoitamalla kuntoon’ ensin ne kriittisimmät osa-alueet.

Identiteettien hallinta ja identiteetin mastertieto

Perustan integraatiolle mahdollistaa identiteettien hallinnan ratkaisu. Työ helpottuu ja nopeutuu, kun apuna käytetään identiteettien mastertiedon hallintaa. Siinä yhdistetään henkilötiedot useista eri tietolähteistä yhdeksi identiteettivarastoksi. Tiedon oikeellisuus varmistetaan ja tietoja täydennetään mm. organisaatio-, rooli- ja palvelusuhdetietoilla. Mastertiedot viedään identiteetinhallintaan, missä hallitaan käyttövaltuuksien elinkaaria, ja provisioidaan oikeuksia eri järjestelmille. 

Identiteetinhallinta on keskeinen osa-alue ja se on toteutettava kiireellisenä, sillä se toimii käyttövaltuus-, käyttöoikeus- ja pääsynhallinnan ratkaisujen ytimenä. Organisaatioita ja käytettäviä tietojärjestelmiä yhdistettäessä identiteettien hallinta ja käyttövaltuuksien määrittely on aikaa vievää ja työlästä. Identiteettiedot ovat hajallaa ja käyttövaltuuksien määrittelytaulukosta tulee helposti vähintään kolmiulotteinen.

Päätelaiteympäristön integrointi

Kiireellinen on myös päätelaiteympäristön suunnittelu ja käyttöönotto. Siinä määritellään kuinka eri organisaatioissa olevat monet päätelaitteet liitetään palvelemaan uutta integroituvaa järjestelmää. Ensin kannattaa suunnitella ja rakentaa virtuaalinen työsasema-arkkitehtuuri, jossa kaikkia erillisiä palveluita voidaan käyttää yhdeltä työsemalta. Tämä vaihe saadaan hyvin toteutettua ja testattua vuodenvaihteeseen mennessä, jolloin käyttäjillä on heti tarvittavat palvelut käytettävissään. Toisessa vaiheessa yhdistetään hyvinvointialueen palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä voidaan toteuttaa vaiheittain vuoden 2023 alun jälkeen. Palveluiden käytettävyys ei katkea silloin missään vaiheessa.

Helpotusta resurssipulaan

Terveydenhuollon suurimpia haasteita on ollut lääkäri- ja hoitajapula. Hoitohenkilöstön työvälineiden kuntoon saattaminen on selkeä, ja ehkä yksinkertaisin tapa ratkaista resurssipulaa.

Lue lisää

Toimikortti- ja kertakirjautuminen vapauttaa aikaa potilastyöhön

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tietojärjestelmien sijaan keskittyä potilastyöhön, kun kirjautumisessa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttia. Kortilla tunnistetaan käyttäjä, joka ilman salasanoja pääsee kertakirjautumisratkaisun avulla tietoihin sekunneissa. Työaikaa säästyy, turhautuminen vähenee ja tietoturva kohenee.

Lue lisää

Potilastietojen väärinkäytön seuranta kuntoon

Luottamuksellisen tiedon väärinkäyttöä voi seurata terveydenhuoltoon suunnatulla ratkaisulla. Potilastiedon ja muun terveydenhuollon tiedon väärinkäytön havainnoinnin työkaluna käytetään keinoälyn tehostamaa tapahtumien monitorointia.

Lue lisää

Mikä on identiteetinhallintanne tilannekuva?

Kehitimme palvelun, joka selvittää organisaation identiteetinhallinnan ja käyttövaltuushallinnan tilannekuvan. Tilannekuvan ja määritellyn tavoitetilan vertailu antaa hyvät eväät kehittämistoimenpiteille. Palvelun avulla tilannekuva selviää nopeasti. Ota yhteyttä, niin kerromme kuinka tilannekuva saadaan helposti selville.

Ota yhteyttä

Käytettävyys paranee ja helpottuu kertakirjautumisella

Päätelaiteympäristön integrointivaiheissa käyttäjien näkökulmasta käyttöönottoa helpottaa ja nopeuttaa käyttöön otettava toimikortti- ja kertakirjautuminen. Käytön helpottuessa kouluttamisen ja ennen kaikkea käyttötuen määrä, ja sen resurssivaatimukset vähenee merkittävästi. Virtuaalinen työasemaympäristö ja korttikirjautuminen molemmat vähentävät integraatiotyötä, säästävät paljon aikaa, ja mahdollistavat 1.1.2023 aikatauluun pääsemisen.

Ota yhteyttä, niin kerromme kuinka identitettien hallinta ja työasema-arkkitehtuuri saadaan palvelemaan ICT-ratkaisujen nopeaa ja kustannustehokasta integraatiota 1.1.2023 mennessä

Ota yhteyttä

ICT-ratkaisuissa lääkettä myös lääkärien ja hoitajien resurssipulaan

Terveydenhuollon suurimpia haasteita on ollut jo pitkään lääkäri- ja hoitajapula. Tämä resurssipula on edelleen korostunut korona-aikana, eikä tilanne tule yhtään helpottumaan jatkossakaan mm. eläköitymisten ja hoitotakuutiukennusten johdosta. Hoitohenkilöstön käytössä olevien työvälineiden kuntoon saattaminen on selkeä, ja ehkä yksinkertaisin tapa ratkaista resurssipulaa. Onhan lisärekrytointi vaikeaa, kun rekrytoitavia on rajallisesti ja talouden rajatkin tulevat resurssien lisäyksessä vastaan.

Kortti- ja kertakirjautumisen käyttäjilleen tuoma työvuorokohtainen 20-40 minuutin työaikahyöty ei ehkä heti tunnu niin merkittävälle, mutta kokonaisvaikutus on valtava. Esimerkiksi 3.000 hoitotyön ammattilaisen organisaatiossa lasketaan säästettävän työaikaa 150 henkilötyövuoden verran, ja vastaavasti 5.000 hengen organisaatiossa hyöty on 250 henkilötyövuotta. Hyöty on merkittävä, etenkin jos on resurssivajetta ja rekrytointi on haastavaa. Tämän lisäksi tutkimusten mukaan työtyytyväisyys kohenee merkittävästi, kun kirjautuminen tietojärjestelmiin helpottuu ja voidaan tietotekniikan sijaan keskittyä potilaisiin. Tämä omalta osaltaan vähentää turhautumista ja pienentää vaihtuvuutta.

Lue lisää

Tietoturvan ja käytettävyyden paradoksi

Identiteettien hallinta, käyttövaltuuksien määrittely ja käyttövaltuushallinta muodostavat perustan järjestelmien tietoturvalliselle käytölle. Terveydenhuollon alueella käsitellään kriittistä potilastietoa, mikä asettaa omat vaatimuksensa tietoturvan tasolle. Tietoja ja järjestelmiä pitää sen johdosta suojata monin tavoin, muun muassa käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Kun käyttäjien on päivittäin kirjauduttava järjestelmiin kymmeniä kertoja, niin tietoturvan ja käytettävyyden paradoksi toteutuu. Vahva tietoturva aikaansaa huonoa käytettavyyttä, ja hyvä käytettävyys johtaa heikkoon tietoturvaan. Jos tietoturva on tiukka, niin käyttäjä keksii keinot sen ohittamiseksi (esim. salasanojen kirjoittaminen lapulle työaseman viereen), jolloin tietuturva itse asiassa heikkenee. 

On kuitenkin ratkaisuja, joilla pystytään parantamaan käytettävyyttä, ja samalla pitää tietoturvan taso korkealla. Toimikortti- ja kertakirjautumisratkaisu on sellainen. Lue blogiartikkelimme käytettävyyden ja tietoturva paradoksista.

Lue lisää

Haluatko tietää lisää ICT-ratkaisustamme?

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä