Identiteettitiedon hallinta

Identiteettitiedon hallinta on käyttövaltuushallinnan keskeinen osa. Identiteettitiedon muodostavat henkilötiedot ovat usein hajallaan eri tietojärjestelmissä ja niiden sisältö ja laatu vaihtelevat. Tämä aiheuttaa paljon manuaalista työtä ja turhaa lomakkeiden ja taulukoiden täyttämistä oikean tiedon varmistamiseksi. Virheellinen tai epätäydellinen identiteettitieto on myös tietoturvallisuuden kannalta haaste.

CSIT DataMaster

Identiteettitiedon hallinnan ratkaisumme on suunniteltu yhdessä suomalaisten asiakkaidemme kanssa

Ratkaisu yhdistää tiedot useista henkilö- ja identiteettitietolähteistä yhdeksi tietokannaksi ja yhdellä hallintapaneelilla käsiteltäväksi. Järjestelmään täydennetään myös muita käyttövaltuushallinnan tarvitsemia tietoja kuten organisaatiorakenne, esimiehet, hyväksymismenettelyt, poissaolojaksot, sijaiset, tehtäväroolit ja palvelujaksot.

Järjestelmässä hallitaan roolipohjaisesti henkilöiden oikeuksia, joita provisioidaan ulkoisiin tietojärjestelmiin, jotta käyttäjät saavat käyttöönsä tehtävissään tarvittavia palveluita, kuten potilastietoja, asiakastietoja, tilaustietoja tai toimisto-ohjelmistoja.

Järjestelmän avulla käyttäjä saa ajantasaisen kuvan identiteettien hallinnasta. Monipuolisilla raportointiominaisuuksilla helpotetaan seurantaa ja auditointia, niillä saa hoidettua myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (engl. General Data Protection Regulation, GDPR) asettamat vaatimukset.

Ulkoiset identiteetit

CSIT DataMaster -ratkaisumme sisältää myös omaan henkilöstöön kuulumattomien ulkoisten asiantuntijoiden ja opiskelijoiden identiteettien hallinnan moduulit. Opiskelijoiden tietojen hallinnalla helpotetaan valtavaa vuosittaista harjoitteluun liittyvää työtä. Ulkoisten identiteettien hallinnan avulla kaikki, jotka tarvitsevat pääsyä tietojärjestelmiin saavat tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat tiedot käyttöönsä.

Organisaation muutokset helppo hallita

Roolipohjaisten palvelujaksoihin perustuvien oikeuksien avulla suuret muutokset organisaatiossa on helppo hallita. Kun tehtävät muuttuvat, on paljon uusia työntekijöitä ja sijaisuuksia tai käytetään opiskelijaharjoittelijoita, saadaan helposti kaikille työntekijöille työvuoron alkuun kaikki tarvittavat käyttöoikeudet heti käyttöön. Tietohallinto ja esimiehet säästyvät turhalta rutiinityöltä ja työntekijä on alusta alkaen täydellä teholla työssä kiinni.

Henkilötiedot ajan tasalla kaikissa järjestelmissä

Identiteettitiedon hallinnan (engl. Master Data Management – MDM) avulla identiteetteihin liittyviä henkilötietoja ylläpidetään keskitetysti. Tietoja voidaan vastaanottamisen lisäksi myös päivittää muihin järjestelmiin, esimerkiksi puhelinnumerot.