Käyttäjätutkimus: kortti- ja kertakirjautuminen Pohjois-Savossa

Ylä-Savon Sote Kuntayhtymässä (nykyisin osa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta) otettiin kortti- ja kertakirjautuminen käyttöön vuonna 2022. Loppukeväästä 2023 toteutettiin loppukäyttäjille tyytyväisyyskysely. Samassa yhteydessä tehtiin haastattelu Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmäasiantuntija Kirsi Pekkaselle. Kyselyn tulokset ja haastattelu kertovat, kuinka merkittävästi ratkaisu auttaa terveydenhuollon ammattilaisia.

Työajan säästöt

Kysymys tehokkuudesta ja sujuvuudesta:
Säästääkö ratkaisu mielestäsi työaikaasi?

Vastaajista 93% mielestä työaikaa säästyy ja 58% mukaan työaikaa säästyy paljon tai hyvin paljon.

Järjestelmä säästää työaikaa

Tietojärjestelmiin kirjautuminen

Kysymys tehokkuudesta ja sujuvuudesta:
Helpottaako ratkaisu tietokoneelle kirjautumistasi?

Vastaajista 93% mukaan työasemiin ja sovelluksiin kirjautuminen helpottuu ja 68% sanoo sen helpottuvan paljon tai hyvin paljon.

Työasemiin ja järjestelmiin on helpompi kirjautua

Työperäinen stressi

Kysymys työtyytyväisyydestä:
Onko ratkaisu mielestäsi vähentänyt työperäistä stressiäsi?

Vastaajista 74% toteaa työperäisen stressin vähentyneen ja 32% mielestä stressi on vähentynyt paljon tai hyvin paljon.

Työperäinen stressi on vähentynyt

Työtyytyväisyys

Kysymys työtyytyväisyydestä:
Onko ratkaisu mielestäsi lisännyt työtyytyväisyyttäsi?

Vastaajista 90% vahvistaa, että heidän työtyytyväisyytensä on parantunut ja 67% mukaan se on parantunut paljon tai hyvin paljon.

Työtyytyväisyys on parantunut

Haastattelu: Tietojärjestelmäasiantuntija Kirsi Pekkanen, tieto- ja laitehallinto, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Mitattavat säästöt

Kysymys: Oletteko laskeneet käytön aikana säästettyjä työtunteja?
Vastaus: Ennen hankintaa teimme jonkunlaisia laskutoimituksia ja näissä huomasimme kyllä, että Imprivatan käyttöönotto tulee vapauttamaan aikaisemmin kirjautumisiin käytettyä työaikaa itse työnteolle. Varsinkin hoitotyössä, kun koneelle kirjautumisia päivän aikana on useita ja käynnit ovat lyhyitä, niin kirjautumiseen kuluva aika sekä aika jolloin työntekijä tuskailee taas toiselle käyttäjälle lukitun työaseman kanssa ovat vapauttaneet hoitajia tekemään sitä heidän ”oikeaa” työtä eli aikaa jää enemmän asiakkaille. Kokonaissäästöjä koko organisaation osalta säästetyistä työtunneista ei ole laskettu. Myös ohjelmiin kirjautuminen on helpottunut ja nopeutunut, joten aikaa ei mene siihen kun ensin etsii jostain kolosta ne käyttäjätunnukset ja salasanat, aikaa jäänyt itse sille asialle.

Kysymys: Oletteko havainneet ratkaisun käyttöönoton jälkeen merkittäviä muutoksia IT-tuen yhteydenottomääriin – esim. salasanakyselyt – kirjautumisen hitaus – jne?
Vastaus: ICT- palvelutarjoajana meillä toimii Savon ICT-palvelut, joten kaikki tämmöisiin menevät puhelut ovat menneet heille, joten näiden määrien muutoksista ei ole tietoa.

Työtyytyväisyys

Kysymys: Olette käyttäneet ratkaisua jo jonkin aikaa – Millaista palautetta olette saaneet käyttäjiltä?
Vastaus: Hyvää palautetta. Kirjautuminen on helpottunut ja nopeutunut. Ei ole enää tarvinnut muistella eri järjestelmien salasanoja, joten on voinut käydä järjestelmissä nopeammin ja helpommin. Tiputtanut kynnystä käydä jostain järjestelmästä katsomassa tarvittavia asioita, koska käyttäjätunnuksia ei ole ensin tarvinnut etsiä ja kirjoittaa, ajan voinut käyttää itse asiaan.

Henkilökohtainen palaute

Kysymys: Mitä muuttaisit tai kehittäisit ratkaisussa, jotta se palvelisi vieläkin paremmin sinua ja organisaatiotasi?

Vastaus: Tämä aika on vähän vaikea, koska tuli tämä hyvinvointialue uudistus. Jos olisi minusta kiinni, niin tätä kehitettäisiin palvelemaan koko hyvinvointialuetta ja otettaisiin koko laajuudella käyttöön. Silloin räätälöitäisiin tarvetta eri yksiköiden käyttötarpeisiin ja otettaisiin enemmän käyttöön erillisiä toimikorttilukijoita. Sovelluksia lisättäisiin paljon enemmän vielä Imprivatalla toimivaksi.

Toimikortti- ja kertakirjautuminen lyhyesti

Toimikortti- ja kertakirjautuminen on ratkaisu, jossa järjestelmän käyttäjä tunnistautuu toimikorttia, tai mitä tahansa sirukorttia työasemassa olevalle kortinlukijalle näyttämällä.  Kertakirjautumisjärjestelmään on tallennettu käyttäjän käyttö- ja kulkuoikeudet, jolloin käyttäjä pääsee tarvitsemiinsa järjestelmiin ilman käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä. Helppo ja nopea järjestelmiin kirjautuminen tehostaa työntekoa, eikä tunnusten ja salasanojen syötöt turhauta käyttäjää. Tietoturvan vahvistamiseksi käyttäjältä voidaan vaatia vahvaa tunnistautumista esimerkiksi työvuoron aluksi, määräajoin, ja tiettyihin järjestelmiin tai tietyille työasemille kirjautuessa.

Kertakirjautumisratkaisu toimii samalla periaatteella kaikissa työasemissa, myös mobiililaitteilla. Erityisesti yhteiskäyttöisten mobiilien käyttö tehostaa työtä, sillä työasema kulkee aina mukana, eikä erikseen tarvitse kulkea työasemalle tietoja syöttämään tai lukemaan.