Käyttövaltuushallinnan uutisia

Käytettävyys ja tietoturva ovat hallinneet kevään keskusteluissa. Sote-uudistus ja vaalit ovat pitäneet hoitajapulaa ja tietojärjestelmien käytettävyyden, sekä rahoitusvajeen haasteita esillä. Käytettävyyden parantamiseen on keino, joka helpottaisi resurssipulaa ja rahoitusvajetta – samalla parantaen myös tietoturvaa. Kannattaa tutustua.

NIS2-direktiivi asettaa entistä useammalle organisaatiolle uuden vähimmäistason kyberturvallisuuden hallinnan vaatimuksille. Laiminlyönneistä voi seurata isot sakot. Vaatimuksiin kuuluvat identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan keskeiset asiat, sekä käyttö- ja tietoturvatapahtumien aktiivinen seuranta ja poikkeuksista raportointi. Oikeat työkalut auttavat vastaamaan vaatimuksiin.

Kirjoitamme käyttövaltuushallinnan aiheista säännöllisesti myös LinkedIn:issä ja blogissamme.

Hoitajapula on kaksinkertaistunut – kuinka 20-30% siitä voidaan ratkaista?

Eläkevakuuttaja Keva toteaa juuri valmistuneessa terveydenhuollon työvoimatarpeiden selvityksessä, että hoitajapula on tuplaantunut vuodesta 2021. Lääkäreistäkin on pulaa, mutta vaje on vertailukaudella pysynyt ennallaan. Kaiken kaikkiaan huutava tarve on noin 25.000 ammattilaisesta. Kortti- ja kertakirjautumisratkaisun avulla on mitattu saaduksi 3-5% lisää aikaa potilastyöhön. Se vastaa 5.000-7.000 henkilön työpanosta, mikä on 20-30% lisätarpeesta. 

lue mihin tämä kaikki perustuu

Työkalu sovellusten elinkaaren päättämiseen

Sovellusten elinkaaren päättäminen tarkoittaa vanhentuneiden tai tarpeettomien sovellusten poistamista käytöstä. Se on usein hyvin työläs manuaalinen vaihe ja voi aiheuttaa valtavan työmäärän lisäksi tietoturvahaasteita. Elinkaaren päättäminen hallitusti työkalun avulla vähentää ylläpitokustannuksia, yksinkertaistaa IT-infrastruktuuria ja parantamaan tietoturvaa. Hyvinvointialueiden IT-muutosten haasteissa työkalusta on merkittävä apu.

Lue tarkemmin, kuinka työkalu auttaa

Potilastietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen suojaus on tärkeää

Jokaisella ihmisellä on perusoikeutena henkilötietojen suoja. Kansallisessa tietosuojalaissa määritellään EU:n tietosuoja-asetusta täydentävät henkilötietojen käsittelyn velvoitteet ja vastuut. Tietosuojan toteutumisen valvominen ja varmistaminen on kuitenkin työlästä ja poikkeamista saadaan yleensä tieto vasta paljon sen jälkeen, kun tietosuojaloukkaus on tapahtunut. Valvontaa voidaan helpottaa ohjelmiston avulla.

LUE LISÄÄ

CSIT kehittää uutta teknologiaa terveystiedon suojaksi

Terveystietoa kerätään valtavasti, mutta hyödynnetään rajallisesti. Tietojen hajanaisuus ja tiukka lainsäädäntö ovat jarruttaneet sitä hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä. Suomessa on nyt käynnistetty kehityshanke, jossa CSIT vastaa terveystiedon turvaamisen menetelmistä. Luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi tarvitaan tarkkaa identiteettien, käyttövaltuuksien ja pääsyoikeuksien hallintaa, joita kansainvälisen yhteishankkeen osana CSIT kehittää.

lue lisää uudesta teknologiasta

SoTe ATK-päivät 2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät pidetään tänä keväänä Turussa 22.-24.5.

CSIT Finland on näyttävästi mukana tapahtuman yhteydessä järjestettävässä näyttelyssä. Tulemme esittelemään useita käytettävyyttä parantavia ja tietoturvaa kohentavia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen alueille suunnattuja ratkaisuja.

Jo useat hyvinvointialueet käyttävät ratkaisujamme identiteetinhallinnan, käyttövaltuuksien hallinnan, kertakirjautumisen, pääkäyttäjäoikeuksien hallinnan, tietotuojavalvonnan ja käyttötapahtumaseurannan alueilla. Tule tutustumaan ratkaisuihimme. Voit myös varata tapaamisen ja järjestelmäesittelyn kanssamme lähettämällä pyynnön:

VARAA TAPAAMINEN KANSSAMME

Haluan tilata uutiskirjeen!

Täytä lomake ja lähetämme sinulle tietoa käyttövaltuushallinnan ajankohtaisista aiheista.

tilaa uutiskirje