Käyttövaltuushallinnan uutisia

Terveystoimialan rahoitusvaje ja resurssipula ovat monimutkaisia haasteita, joihin ei ole yhtä ratkaisua. Keinoja resurssipulan pienentämiseksi on monia, joista useiden vaikutukset tilanteeseen toteutuvat vasta pidemmällä ajalla. Erityisen haastavaa kokonaisuudessa on se, että moni keinoista edellyttää lisärahoitusta, ja yleisen taloustilanteen johdosta halutaan ennemminkin vähentää rahoitusta kuin lisätä sitä.

Joukossa on myös yksi keino, joka sekä helpottaa resurssipulaa, että pienentää rahoitusvajetta – tässä uutiskirjeessä puhumme paljon kortti- ja kertakirjautumisesta. Sote-alueelle sen avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä, mutta vastaavasti myös muilla toimialoilla.

Kirjoitamme käyttövaltuushallinnan aiheista säännöllisesti myös LinkedIn:issä ja blogissamme.

SoTe ATK-päivät pidettiin – kiitos kaikille mukana olleille!

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Turussa 22.-24.5. oli paikalla noin 2.000 sote-alan ict-, tietoturva- ja tietosuoja-ammattilaista. CSIT:n osastolla käytiin paljon hyviä keskusteluja siitä, kuinka järjestelmien käytettävyys ja tietoturva toteutetaan tasapainoisesti. 

Keskustelimme mm. kortti- ja kertakirjautumisesta, potilastietojen väärinkäytön havaitsemisesta,  identiteetinhallinnasta, pääkäyttäjätilien hallinnasta ja käytöstä poistettavien sovellusten hallinnasta.

Kiitos kaikille keskustelukumppaneille. Tampereella taas tapaamme 27.-29.5.2024!

Hoitajapula on keskusteluiden aiheena – kuinka sitä voidaan melko vaivatta helpottaa?

Eläkevakuuttaja Keva totesi keväällä valmistuneessa terveydenhuollon työvoimatarpeiden selvityksessä, että hoitajapula on tuplaantunut vuodesta 2021, ja että alalla on lääkärit huomioiden vajetta 25.000 ammattilaisesta. 

Kortti- ja kertakirjautumisratkaisun avulla on mitattu saaduksi 3-5% lisää aikaa potilastyöhön. Se vastaa 5.000-7.000 henkilön työpanosta, mikä vastaa Kevan lukujen pohjalta 20-30% lisätarpeesta. 

Sote-alan työntekijä­vajetta on nyt arvioitu uudelleen sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvotteluita varten toimittamassa taustamateriaalissa. Laskelmien mukaan sairaanhoitajista olisi pulaa vajaan 5.500 työntekijän verran. Kevan laskelmissa vaje oli 16.600. Laskentamenetelmissä on eroja ja STM:n luvut vaikuttavat olevan lähempänä todellista.

Kun lasketaan uusien STM:n lukujen kanssa, niin kortti- ja kertakirjautumisen käyttöönotto voisi kattaa jopa 50% resurssivajeesta. VALTAVA MAHDOLLISUUS! Lue tarkemmin uusimmasta blogiartikkelistamme täältä.

Lue tarkemmin aiheesta

Käyttäjäkokemuksia kertakirjautumisesta Pohjois-Savossa

Ylä-Savon Sote Kuntayhtymässä (nykyisin osa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta) otettiin kortti- ja kertakirjautuminen käyttöön vuonna 2022. Loppukeväästä tänä vuonna tehtiin loppukäyttäjille tyytyväisyyskysely. Kyselyn tulokset kertovat, kuinka merkittävästi ratkaisu auttaa terveydenhuollon ammattilaisia.

  • 93% mielestä työaikaa säästyy (58% mukaan paljon tai hyvin paljon)
  • 93% mukaan työasemiin ja sovelluksiin kirjautuminen helpottuu (68% sanoo paljon tai hyvin paljon)
  • 74% toteaa työperäisen stressin vähentyneen (32% mielestä paljon tai hyvin paljon)
  • 90% vahvistaa, että heidän työtyytyväisyytensä on parantunut (67% mukaan paljon tai hyvin paljon)

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin ja lue Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmäasiantuntija Kirsi Pekkasen haastattelu täällä.

tutustu kyselyn tuloksiin

Haluan tilata uutiskirjeen!

Täytä lomake ja lähetämme sinulle tietoa käyttövaltuushallinnan ajankohtaisista aiheista.

tilaa uutiskirje