Kumppanimme

Pyrkimyksemme on aina tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen identiteettien hallinnan, käyttövaltuushallinnan tai pääsynhallinnan ratkaisu. Kokonaisuus rakennetaan CSIT:n omien ohjelmistojen ja maailmanluokan teknologiakumppaneiden tarjonnan avulla.

Imprivata – terveydenhuollon ratkaisujen johtava globaali toimija

Imprivata on maailman suurin pelkästään terveydenhuollon tietoturvallisuusratkaisuihin keskittyvä yritys. Sillä on maailmanlaajuisesti yli 2 000 sairaanhoitopiiriä asiakkainaan ja sen ratkaisuja hyödyntää yli 7 miljoonaa käyttäjää päivittäin.

CSIT toimii Imprivatan edustajana Suomessa ja on toimittanut etenkin Imprivatan kertakirjautumisratkaisuja suomalaisille asiakkailleen.

Micro Focus – maailman suurimpia edistyksellisten ja luotettavien ohjelmistojen valmistajia

Micro Focus tarjoaa edistyksellisiä ja luotettavia it-ratkaisuja yrityksille, jotka painivat digitaalisen muutoksen tuomissa haasteissa. Ratkaisuilla pienennetään kuilua nykyisten ja uusien teknologioiden välillä tarjoamalla työkaluja helpompaan ja riskittömämpään siirtymiseen huomiseen. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti yli 11.000 työntekijää, joista 40% keskittyy tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

CSIT on Micro Focuksen tuotteiden valtuutettu jälleemyyjä, Micro Focus Authorized Partner, Suomessa. Micro Focuksen tuotteet täydentävät omalta osaltaan CSIT:n käyttövaltuushallinnan ratkaisu- ja palvelutarjoamaa.

SecMaker – vahvan tunnistautumisen asiantuntija

SecMaker on yli kahden vuosikymmenen ajan kehittänyt ainutlaatuisia alustariippumattomia tietoturvaratkaisuja, jotka mahdollistavat käyttäjän vahvan, nopean ja luotettavan todennukseen, sähköiset allekirjoitukset ja sähköpostin ja asiakirjojen salaukseen.

CSIT toimii SecMakerin kumppanina ja on toimittanut asiakkailleen vahvan tunnistautumisen teknologioita osana kokonaisratkaisuja.

Zebra – tavaroiden, tiedon ja ihmisten yhteensaattamisen pioneeri

Zebra Technologies on langattomien päätelaitteiden kehittämisen pioneerejä ja valmistaa kaikille toimialoille soveltuvia työtä tehostavia laite-, ohjelmisto-, kommunikaatio- ja analytiikkaratkaisuja.

CSIT on mukana Zebran PartnerConnect-kumppaniohjelmassa riippumattomana ratkaisutoimittajana (Independent Software Vendor – ISV). Yhteistyön kautta varmistamme, että Zebran mobiilit päätelaitteet ja tabletit toimivat saumattomasti yhdessä CSIT:n toimittamien ratkaisujen kanssa. 


CSIT:n ratkaisujen jälleenmyyjät

Identiteettien ja master datan hallinnan ratkaisujamme toimittavat useat jälleenmyynti- ja palvelukumppanit Suomessa ja pian myös muualla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Jos olet kiinnostunut liittymään jälleenmyyjäksemme tai palvelukumppaniksemme, niin ota yhteyttä. Keskustelemme mielellämme yhteistyöstä.

OLEN KIINNOSTUNUT

Atea – rakennamme Suomea tietotekniikalla

Atea on kokonaisvaltainen it-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan luomaan tuottavamman ja mielekkäämmän työympäristön. Rakennamme tietotekniikalla Suomeen parempaa ja sujuvampaa huomista. Kestävästi ja eettisesti, ympäristöstä ja yhteiskunnasta huolta kantaen. Visiomme on olla asiakkaillemme, kumppaneillemme ja henkilöstömme The Place to Be.

Atea on toiminut Suomessa yli 30 vuotta, ja meillä on n. 450 ammattilaista luomassa joustavia ja tuottavia it-ympäristön ratkaisuja ja palveluja. Asiakkaita palvellaan maanlaajuisesti 12 toimipisteestämme käsin. Kaikessa työssä tehdään yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa.

CSIT:n identiteetinhallinnan, käyttövaltuushallinnan ja pääsynhallinnan tuotteet ja ratkaisut täydentävät Atean muuta ratkaisutarjontaa, ja tuovat merkittäviä hyötyjä ennen kaikkea Atean julkishallinnon asiakkaille ja vielä erityisesti hyvinvointialueille.

Istekki – valtakunnallinen informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntija

Istekki on erityisesti SOTE-organisaatioiden ja julkishallinnon palveluintegraattori ja informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio. Istekki toimii kokonaisvastuullisena ratkaisujen ja palvelukokonaisuuksien toimittajana kaupungeille ja kunnille, sairaanhoitopiireille, kuntayhtymille ja yrityksille.

CSIT ja Istekki tekevät yhteistyötä kertakirjausjärjestelmien ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittamisessa. Kertakirjautumisratkaisut työasemille, mobiileille päätelaitteille ja lääkinnällisille laitteille helpottavat sovellusten käyttöä ja parantavat samalla tietoturvaa, sekä mahdollistavat merkittäviä kustannus- ja tehostamishyötyjä.

Medanets – maailman paras mobiilisovellus hoitotyöhön

Medanets auttaa terveydenhuollon ammattilaisia parantamaan potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja työtyytyväisyyttä ensiluokkaisten mobiiliratkaisujen ja ihmisläheisen otteen avulla. Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty mobiilisovellus helpottaa hoitotyön rutiineja, tukee päätöksentekoa ja jättää aikaa tärkeimmälle: potilaan kohtaamiselle. Potilastietojärjestelmiin integroituva sovellus on käytössä yli 50 sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä Pohjoismaissa.

CSIT:n mobiililaitteiden kertakirjautumisratkaisu ja yhteiskäyttöisten mobiilien mahdollistaminen tehostaa Medanetsin mobiilisovelluksen hoitotyöhön tuomia hyötyjä entisestään. Terveydenhuollon organisaatiot saavat merkittäviä tehostamis- ja laatuhyötyjä yhdistämällä Medanetsin ja CSIT:n ratkaisut.

Optiscan – logististen prosessien johtava virtaviivaistaja

Optiscanin asiakastoimialoja ovat erityisesti tukku- ja vähittäiskauppa, varastot, kuljetus ja logistiikka, jakelu sekä terveydenhuollon logistiikka, joissa useassa tulevaisuuden kehitysnäkymät keskittyvät yhä suuremmassa määrin mobiiliteknologian hyödyntämiseen. Optiscan tarjoaa asiakkailleen myös tukipalvelut yhdestä paikasta, mukaan lukien mobiililaitteiden keskitetyn hallinnan. 

CSIT ja Optiscan tekevät yhteistyötä mobiilien päätelaitteiden sovelluskäyttöä helpottavan ja niiden tietoturvaa parantavan kertakirjautumisratkaisun toimituksissa Optiscanin asiakkaille. Optiscan on erityisen vahva mobiilipäätelaitteiden ratkaisutoimittajana, millä alueella kertakirjautumisella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannus- ja tehostamishyötyjä.

Timmi – ajanvaraus- ja toiminnanohjausjärjestelmiä julkishallinnolle yli 25 vuoden kokemuksella

Timmi Software Oy:n ohjelmisto on eniten käytetty asiointiratkaisu kaupunkien sähköisissä palveluissa. TIMMI Smart City -järjestelmä mahdollistaa tilojen varaamisen verkossa. Tilanvaraukseen integroidaan kulunvalvonta, jolloin järjestelmä huolehtii automaattisesti ovien aukeamisesta oikeaan aikaan varauksen tehneelle henkilölle. Sähköinen asiointi helpottaa palvelujen saatavuutta ja vähentää jonossa seisomista, kulunvalvonta taas mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan tilojen käytön.

CSIT ja Timmi tekevät yhteistyötä Smart City -kokonaisjärjestelmien ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittamisessa. CSIT:n identiteettien hallintaratkaisu yhdistettynä Timmin varaus- ja kulunhallintaratkaisuun mahdollistaa monipuolisten ja joustavien sähköisten palveluiden tarjoamisen kuntalaisille.