CSIT Home

Luotettavia identiteettejä ja sujuvia käyttövaltuuksia

Suomalaisten asiakkaiden kanssa suunniteltu identiteettien hallinnan ratkaisumme helpottaa käyttäjien arkea, parantaa tietoturvallisuutta ja toimii kaikkien käyttövaltuushallinnan (IAM) ratkaisujemme ytimenä.

Luotettava identiteetti on vahvan tietoturvan perusta.

Lue tarkemmin

Käyttövaltuudet kunnossa heti ensimmäisenä työpäivänä

Työntekijät voivat keskittyä työhönsä tietotekniikan sijaan, mikä tehostaa valtavasti resurssien käyttöä.

KYSY KUINKA

Käyttöoikeuksien vaivaton hallinta vähentää kuluja ja parantaa tietoturvaa

Kaikkien henkilöiden käyttövaltuudet ovat ajan tasalla, eikä liioista lisensseistä tarvitse maksaa.

LUE LISÄÄ

Puoli tuntia lisää työaikaa työvuoroa kohti

Terveydenhuollon henkilöstö pääsee kertakirjautumisen avulla potilastietoihin ilman odotusta ja voi keskittyä tietotekniikan sijaan hoitotyöhön.

TUTUSTU TARKEMMIN

Kertakirjautuminen

"Käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttö vie minulta paljon aikaa, enkä aina edes muista salasanojani."


Kertakirjautumisen ratkaisussamme salasanoja ei tarvitse syöttää, kun käyttö- ja kulkuoikeudet saadaan käyttöön sirukorttia (esim. toimi- tai kulkukortti) työasemalle näyttämällä. Pääsy esimerkiksi potilastietoihin onnistuu 1-2 sekunnissa.


Esimerkkinä sote-alueella hoitohenkilöstö saa jokaisen työvuoron aikana jopa puoli tuntia lisää aikaa potilastyöhön.

LUE LISÄÄ

Käyttövaltuushallinta

"Henkilökunnassamme tapahtuu paljon muutoksia, emmekä pysty tehokkaasti aktivoimaan tai ylläpitämään käyttövaltuuksia, mikä lisää työtaakkaa, aiheuttaa ylimääräisiä lisenssikuluja ja heikentää tietoturvaa."


Ratkaisumme avulla henkilöstön ja ulkoisen työvoiman käyttövaltuuksia pidetään automaattisesti ajan tasalla työntekijän roolin ja työsuhteen sekä palvelujakson elinkaaren mukaisesti.


Käyttäjillä on käytössään aina oikeat käyttöoikeudet juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat ja vanhentuneet käyttöoikeudet poistuvat automaattisesti aiheuttamatta tietoturvahaasteita tai turhia lisenssikuluja.

LUE LISÄÄ

Identiteettitiedon hallinta

"Henkilöstömme identiteettitiedot ovat hajallaan useassa eri järjestelmässä, mikä aiheuttaa paljon työtä, epäluotettavaa tietoa ja tietoturvariskejä."


Ratkaisumme avulla tiedot yhdistetään yhteen tietokantaan, jota rikastetaan muun muassa organisaatio-, rooli-, sijaisuus- ja palvelujaksotiedoilla.


Kaikki identiteettitiedot, myös tilapäistyövoiman ja opiskelijoiden, ovat yhtenäisessä muodossa, ne pysyvät ajan tasalla ja niiden avulla saadaan ylläpidettyä luotettavat pääsy- ja kulkuoikeudet.

LUE LISÄÄ

Tunnistautuminen

"Salasanojen heikkous ja käyttö ovat tietoturvamme suurin riskitekijä. Niitä on liian paljon muistettavaksi, ne ovat usein heikkoja, eikä pelkät salasanat enää riitä estämään identiteettien väärinkäyttöä."


Vahvoilla kaksi- tai monivaiheisilla tunnistautumismenetelmillä nostamme tietoturvan uudelle tasolle päätelaiteriippumattomasti sekä toimistolla että mobiilisti. Tietoturva ja käytettävyys saadaan korkealle, kun vahvaan tunnistautumiseen yhdistetään kertakirjautuminen.


Järjestelmien käyttö helpottuu ja nopeutuu, kun salasanoja ei tarvitse enää muistaa. Samalla tietoturva kohenee, kun inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu ja identiteetin väärinkäyttö hankaloituu.

LUE LISÄÄ

CSIT Uutisia