Palvelumme


Olemme tukemassa asiakkaitamme kaikilla käyttövaltuushallinnan osa-alueilla niiden elinkaaren alusta loppuun. Autamme löytämään tarpeisiin istuvat parhaat ratkaisut, toimitamme ne käyttövalmiiksi, tuemme käytön aikana ja kehitämme ratkaisuja jatkuvasti eteenpäin.

Kartoitus

Kartoituksella selvitetään koko käyttövaltuushallinnan tai jonkun sen osa-alueista nykytilanne, määritellään tavoitetilanne ja tuloksena saadaan kehitysraportti ratkaisuehdotuksineen. Tyypillisesti kartoituksen kohteena ovat identiteettitiedot - kuinka ne saadaan yhtenäistettyä, hallintaan ja palvelemaan tietoturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti pääsy- ja kulkuoikeuksien hallintaa.

Konsultointi

Käyttövaltuushallinnan eri osa-alueiden asiantuntijamme ovat käytettävissä kaikissa ratkaisun elinkaaren vaiheissa - ratkaisun suunnittelussa, käyttöönoton optimoinnissa, käytön tehostamisessa ja ratkaisujen kehittämisessä.

Ratkaisukonsultoinnissa asiantuntijamme auttavat käyttöönoton suunnittelussa, käyttöönotossa tai käytön tehostamisessa. Kehittämiskonsultoinnin palvelut auttavat oikeanlaisten ratkaisujen suunnittelussa, toimintaprosessien kehittämisessä ja käyttövaltuushallinnan ratkaisujen hyödyntämisen konseptoinnissa.

Mikä on käyttövaltuushallintasi tilannekuva?

Ota selvää

Koekäyttö (PoC) ja pilotointi

Tarvittavan ratkaisun sopivuutta haluttuun toimintaympäristöön voidaan testata koekäytöllä (PoC - Proof of Concept) ja pilotoinnilla. Koekäytössä halutun ratkaisun keskeisimpiä toiminnallisuuksia testataan lopullista tarvetta suppeammassa ympäristössä . Usein koekäytön kohteena on kertakirjautumisratkaisu tai identiteettitietojen hallinta. Koekäyttö voidaan liittää myös osaksi kartoituspalvelua.

Pilotoinnilla tarkoitetaan ensimmäistä ratkaisun käyttöönoton vaihetta, jossa tuotantokäyttö aloitetaan muutamalla osastolla. Pilotoinnissa saatujen oppien pohjalta käyttöönottoa laajennetaan kaikille osastoille.

Toimitus

Ratkaisun toimitus on usein projekti, johon kuuluu useita palvelukokonaisuuksia. Valmistelevassa vaiheessa voidaan tehdä nyky- ja tavoitetilanteen kartoitus, ratkaisun suunnittelu, perehdytyskoulutus ja pilotointi. Varsinainen toimitusvaihe sisältää asentamisen ja käyttökoulutuksen.

Koulutus

Käyttövaltuushallinnan ja sen osa-alueiden koulutukset tehdään pääsääntöisesti asiakaskohtaisesti räätälöityinä. Tällöin voimme tehokkaasti keskittyä asiakkaiden toimintaprosessien mukaiseen järjestelmän hyödyntämiseen. Koulutukset voivat olla ennen toimitusta tapahtuvaa toimintatapojen perehdytystä tai toimituksen jälkeistä järjestelmän käyttökoulutusta.

Tuki

Ratkaisujen käytön tuki määritellään asiakkaan tarpeen mukaan ratkaisukohtaisesti joko PLATINA-, KULTA- tai HOPEA-tasolle. Palvelutasot määrittävät mm. palveluajan, palvelun vasteajan, tuen tavat ja tukipyyntöjen prioriteetit.

Ylläpito

Kaikki toimittamamme ratkaisut ja ohjelmistot kuuluvat jatkuvan ylläpidon piiriin. Ylläpidon sisältö ja taso kuvataan asiakaskohtaisesti toimitus- ja palvelusopimuksissa. Ylläpidon tarkoituksena on varmistaa asiakkaille järjestelmien käytettävyys niiden koko elinkaaren ajan.

Jatkuva kehittäminen

Kehitämme ratkaisuja jatkuvasti vastaamaan muuttuvien toimintaympäristöjen ja asiakkaiden vaatimuksia. Kehittämistä teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja osallistumalla kotimaisiin sekä kansainvälisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin.