Käyttövaltuushallinnan kaikki osa-alueet:


Käyttövaltuudet, luotettavat identiteetit, varma tunnistautuminen ja helpottava kertakirjautuminen

Ohjelmisto- ja palveluratkaisumme suomalaisille asiakkaille on rakennettu asiakkaiden ja kansainvälisten teknologiakumppaneiden kanssa yhteistyössä. Kokonaisuutta myös kehitetään koko ajan lisää helpottamaan tietohallinnon työtä ja käyttäjien arkea sekä parantamaan monin tavoin tietoturvallisuutta.

Suomalaisen terveydenhuollon ratkaisut

Sairaanhoitopiirit ja muut terveydenhuollon yksiköt ovat olleet vuosien ajan keskeisiä asiakkaitamme. Ratkaisullamme hallitaan roolipohjaisesti kaikkien tarvittavien sisäisten ja ulkoisten henkilöiden identiteetit ja automatisoidaan elinkaaret. Käyttövaltuuksien hallinta voidaan integroida potilastietojärjestelmiin. Kertakirjautumisen käytöllä kiinteillä ja mobiileilla päätelaitteilla sekä sairaalalaitteissa saadaan työvuorokohtaisesti hoitohenkilöstölle tehtävästä riippuen 15-40 minuuttia lisää aikaa potilastyöhön.

Ratkaisut julkishallinnolle ja yrityksille

Yli vuosikymmenen mittaisen käyttövaltuushallinnan ratkaisujen kokemuksemme pohjalta kokoamme kokonaisratkaisun palveluineen tai erityiseen käyttötarpeeseen suunnatun osaratkaisun kaikkien valtion- ja kunnallishallinnon, liikelaitosten ja yritysten omiin tarpeisiin.