Älykkään asumisen ratkaisut

Älykkään asumisen ratkaisut ovat osa CSIT:n SmartCity-konseptia, joka on kehitetty yhteistyössä suomalaisen kumppanin kanssa. Ratkaisu mahdollistaa kaupungeille asukaspalveluiden kehittämiselle hyvän alustan ja asukkaille palveluiden käytön helppoutta sekä viihtyvyyden paranemista. Älykkään asumisen ratkaisuissa yhdistyy asukkaiden digitaalisten identiteettien hallinta, kulunhallinta ja tilojen varaus sekä hallinta.

Haluan tietää lisää

Asukkaan digitaalisen identiteetin hallinta

Asukkaiden identiteettejä hallitaan CSIT:n DataMaster identiteettien ja käyttövaltuuksien hallintaratkaisussa. Asukkaille voidaan määritellä eritasoisia rooleja, kuten asuinalue, taloyhtiö, talo, asunto, isännöitsijä, asukasyhdistysaktiivi jne. Roolien pohjalta voidaan määritellä kulkuoikeuksia ja oikeuksia erilaisiin palveluihin. Roolit voivat olla toistaiseksi voimassa olevia tai kahdella tavalla määräaikaisia – päättymispäivä määriteltynä tai alkamis- ja loppumispäivä sekä kellonajat määriteltynä. Rooleja voi olla rajaton määrä yhtä aikaa voimassa. 

Identiteettien hallintaan voidaan liittää myös ulkoisia identiteettejä, kuten huoneistojen siivoajia, kodinhoitajia jne. Heidän palveluroolinsa ja käyttö-/kulkuoikeudet voidaan määritellä palvelutarpeen mukaan ajanjakso- tai aikasidonnaisesti.

 

Yhteisten tilojen varaus ja varausten hallinta

Osaksi kokonaisratkaisua on liitetty järjestelmä, jolla voidaan tehdä yhteisten tilojen varauksia ja hallita niitä. Varattavaksi voidaan laittaa kaikenlaisia tiloja saunoista, pesutiloista, autopaikoista kerhotiloihin. Asukkaat voivat varata tiloja identiteettinsä rooleihin perustuvilla oikeuksilla. Varaukset voivat olla toistuvia tai kertaluonteisia, riippuen palvelusta ja palvelun luonteesta. Varausten maksamisen voi myös tarvittaessa liittää osaksi ratkaisua.

Varausjärjestelmä mahdollistaa tilojen tehokkaan hyödyntämisen, esimerkiksi vapauttamalla käyttämättömät tilat laajemmalle joukolle varattavaksi, esimerkiksi päivää ennen. 

 

Kiinteistöjen ja tilojen kulunhallinta

Säännölliset kulkuoikeudet on identiteeteille määritelty heidä rooliensa mukaisesti ja oikeuksien elinkaarien hallinta toimii automaattisesti. Myös varausten pohjalta luodaan identiteeteille kulku- ja pääsyoikeuksia, esimerkiksi naapuritalon ulko-ovi ja saunanovi perjantaisin 18:00-18:59. Kulkeminen ja asiointi onnistuu käyttämällä elektronisia tunnisteita, joihin on varausjärjestelmän ja identiteettien hallintajärjestelmän avulla siirretty varauksen mukaiset kulkuoikeudet, tai varausjärjestelmän antamalla pin-koodilla, lukitusjärjestelmästä riippuen. Kulunvalvontaratkaisu ei ole osa kulunhallintaa, mutta integraatiorajapinnat mahdollistavat kulunvalvonnan liittämisen mukaan erillisenä palveluna. 

 

Älykkään asumisen ratkaisu mahdollistaa turvallisen ja käyttökokemukseltaan erinomaisen tunnistautumisen kaupungin tarjolla olevat palvelut kattavalla identiteetillä. Se tarjoaa turvallisen keskitetyn ratkaisun käyttäjien ja muiden sidosryhmien identiteettien, pääsytietojen sekä palvelukokonaisuuksien hallintaan, ja mahdollistaa toteutuksen laajennettavuuden, itsepalvelutoimintojen ja automaation lisäämisen älykkäissä kaupunkipalveluissa. Alueellinen sähköisen identiteetin, pääsyn- ja kulunhallinnan ratkaisu on yksi keskeisistä Smart City -teeman mukaisista innovaatioista.

Haluatko tietää lisää älykkään asumisen ratkaisusta?

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä