Uusi työkalu vanhojen sovellusten hallittuun poistamiseen

CSIT Finlandin teknologiakumppani Micro Focus on nyt yrityskaupan myötä OpenText. Yhteistyön laajentumisen myötä CSIT on saanut ratkaisuvalikoimaansa erinomaisen työkaluohjelmiston, jolla helpotetaan elinkaarensa päähän tulleiden sovellusten hallittua poistamista.

OpenText Voltage on työkalu sovellusten elinkaaren päättämiseen. Sovellusten elinkaaren päättäminen tarkoittaa vanhentuneiden tai tarpeettomien sovellusten poistamista käytöstä. Tämä  vähentää ylläpitokustannuksia, yksinkertaistaa IT-infrastruktuuria ja parantamaan tietoturvaa.

OpenText Voltage on tietokeskeinen tietoturvaplatformi, joka sisältää joukon ratkaisuja tietojen löytämiseen, luokitteluun ja suojaamiseen. Sitä voidaan käyttää tunnistamaan ja luokittelemaan herkkää tietoa sovelluksista, jotka ovat valmiita elinkaaren päättämiselle, ja varmistamaan, että tämä tieto poistetaan tai arkistoidaan turvallisesti noudattaen sääntelyvaatimuksia.

Perusaskeleet, jotka liittyvät OpenText Voltage käyttöön sovellusten elinkaaren päättämisessä ovat:

  1. Tiedon löytäminen ja luokittelu: Käytä Voltage tietojen löytö- ja luokittelutyökaluja skannaamaan sovellus ja tunnistamaan kaikki herkkä tieto, joka tarvitsee suojelua.
  2. Säilytysvaatimusten määrittäminen: Määritä, mitkä tiedot on arkistoitava sääntely- tai liiketoimintasyistä, ja kuinka kauan ne on säilytettävä.
  3. Suunnitelman kehittäminen: Kehitä suunnitelma sovelluksen elinkaaren päättämiseksi, joka sisältää aikataulut, resurssit ja varasuunnitelmat.
  4. Tiedon turvallinen poistaminen tai arkistointi: Käytä Voltage tietojen suojelutyökaluja poistamaan tai arkistoimaan tiedot turvallisesti noudattaen sääntelyvaatimuksia.
  5. Edistyksen seuranta: Seuraa edistymistä koko elinkaaren päättämisen ajan varmistaaksesi, että kaikki herkkä tieto suojataan asianmukaisesti ja että sovellus poistetaan käytöstä ajoissa ja tehokkaasti.

Yhteenvetona, OpenText Voltagea käytettäessä sovellusten elinkaaren päättämiseen, voi organisaatioita vähentää riskejä ja yksinkertaistaa IT-infrastruktuuria samalla kun varmistetaan sääntelyvaatimusten noudattaminen.

Mitä ominaisuuksia pitäisi huomioida, kun terveydenhuollon organisaatio etsii sopivaa ratkaisua sovellusten eläköintiin niin, että sovellusten data olisi edelleen käytettävissä tulevaisuudessa?

Datamuunnoksen mahdollisuudet: Ratkaisun tulisi tarjota tehokkaat työkalut sovellusdatan muuntamiseen ja siirtämiseen uuteen järjestelmään tai arkistointiratkaisuun, jotta tiedot pysyvät käyttökelpoisina ja helposti löydettävinä myös järjestelmän elinkaaren päättymisen jälkeen.

Tietoturva: Ratkaisun tulisi varmistaa, että sovellusten data on turvassa ja suojattu, kun se siirretään uuteen järjestelmään tai arkistointiratkaisuun.

Sääntelyn ja vaatimusten noudattaminen: Ratkaisun tulisi noudattaa sovellettavia lainsäädäntövaatimuksia ja standardeja, kuten HIPAAa, jotta organisaatio voi noudattaa sääntelyvaatimuksia.

Helppokäyttöisyys: Ratkaisun tulisi olla helppokäyttöinen, nopea asentaa ja käyttöönottaa, jotta organisaation henkilökunta voi käyttää sitä tehokkaasti ja ilman aikaa vievää koulutusta.

Tuki ja ylläpito: Ratkaisun tulisi tarjota hyvä tekninen tuki ja ylläpito organisaation käyttöön, jotta organisaatio voi ratkaista mahdolliset ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

Kustannukset: Ratkaisun tulisi olla kustannustehokas ja sopiva organisaation budjettiin.

Näiden parametrien lisäksi organisaation tulisi myös arvioida ratkaisun skaalautuvuutta, jotta se voi vastata organisaation kasvaviin tarpeisiin tulevaisuudessa.

Mitä taloudellisia etuja saavutetaan sovellusten elinkaaren päättämisellä?

Ylläpitokustannusten väheneminen: Kun sovellus poistetaan käytöstä, organisaatio ei enää tarvitse käyttää resursseja sen ylläpitämiseen ja päivittämiseen, mikä voi johtaa merkittäviin säästöihin.

Infrastruktuurikustannusten vähentäminen: Kun sovellus poistetaan käytöstä, siihen liittyvät laitteistot ja ohjelmistot voidaan poistaa tai uudelleenkäyttää, mikä voi vähentää IT-infrastruktuurin kustannuksia.

Tehokkuuden lisääntyminen: Kun organisaation IT-infrastruktuuri on yksinkertaisempi ja helpompi ylläpitää, se voi toimia tehokkaammin, mikä voi johtaa säästöihin ajan ja rahan suhteen.

Tietoturvan parantuminen: Vanhentuneiden sovellusten poistaminen käytöstä voi auttaa parantamaan organisaation tietoturvaa. Vanhentuneet sovellukset voivat olla alttiimpia tietoturvauhkille, ja kun ne poistetaan käytöstä, organisaatio voi vähentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi.

Vaatimusten noudattamisen kustannusten vähentäminen: Vanhentuneiden sovellusten poistaminen käytöstä voi auttaa organisaatiota noudattamaan sääntelyvaatimuksia, mikä voi vähentää sääntelykustannuksia.

Kaiken kaikkiaan sovellusten elinkaaren päättämisellä voi olla merkittäviä taloudellisia etuja organisaatiolle. Se voi auttaa organisaatiota vähentämään kustannuksia, parantamaan tehokkuutta ja tietoturvaa, ja noudattamaan sääntelyvaatimuksia.

Haluatko tietää lisää sovellusten elinkaaren päättämisestä?

Ota yhteyttä, niin kerromme miten voimme auttaa

Haluan yhteydenottoa