Erityisoikeudellisten käyttäjien oikeuksien hallinta on tietoturvan ja tietosuojan kannalta organisaatioiden tärkeimpiä alueita

PAM (Privileged Account Management), eli pääkäyttäjätilien hallinnan ja VPAM (Vendor Privileged Account Management), eli ulkoisten käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisujen avulla voit hallita, valvoa ja tarvittaessa auditoida erityisiä pääsy- ja käyttöoikeuksia tarvitsevien käyttäjien tietoja.

Maailmanlaajuisesti organisaatiot kohtaavat lisääntyvää tietovuotojen riskiä, ja liian usein riskit pahenevat, kun pääsyoikeuksien hallintaa ei ole asianmukaisesti hoidettu. Etuoikeutetut tilit ovat välttämättömyys, mutta niin on myös niiden hallinta.

Yhdistämällä pääkäyttäjätilien, eli admin-tilien, pääsynhallintaratkaisun (PAM) ja ulkoisten käyttäjien pääsynhallintaratkaisun (VPAM) voit täydellisesti turvata ja tehokkaasti hallita kaikkea erityisoikeudellista pääsyjä kriittisiin järjestelmiin ja tietoihin. Ratkaisuilla pienennät käyttäjätunnusten ja salasanojen varastamisen tai niiden väärinkäytön riskiä, ja samalla varmistat ulkoisiin käyttäjiin liittyvien riskien asianmukaisen hallinnan. Voit myös tarjota etuoikeutetuille ja ulkoisille käyttäjille saumattoman, mutta turvallisen pääsyn, ja saada keskitetyn hallinnan ja näkyvyyden etuoikeutettuun toimintaan kattavalla istunnonhallinnalla ja kehittyneillä tallennustoiminnoilla.

Täydellinen ratkaisu yhdessä

Paras hyöty saadaan, kun käytetään sekä PAM-ratkaisua että VPAM-ratkaisua yhdessä täydentämään organisaation sisäisten käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnan ratkaisua (identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta), mutta admin-käyttäjien ja ulkoisten käyttäjien hallinnan ratkaisut voidaan ottaa myös eri aikaan käyttöön.

Yhdessä käytettynä ne auttavat:

Vähentämään toiminnallista monimutkaisuutta 

Usein manuaalisesti hoidetun ulkoisten käyttäjien pääsynhallinnan hallinnollinen taakka kevenee poistamalla käytöstä useita vähemmän turvallisia pääsynhallintamenetelmiä, kuten VPN:t, ja jakamalla etuoikeutetut tunnukset toimittajien kanssa. Konsolidoi kaikkien sisäisten ja ulkoisten etuoikeutettujen tunnusten hallinta yhteen ratkaisuun.

Suojaamaan kaikkien nimettyjen käyttäjien etuoikeutetut pääsyoikeudet ja salasanat                           

Erityisiä pääsy- ja käyttöoikeuksia omaavien sisäisten ja ulkoisten käyttäjien oikeuksia ja järjestelmäkäyttöä voidaan hallita ja valvoa mm. vahvalla monivaiheisella tunnistautumisella, käyttölokeilla ja istuntojen tallennuksilla.

Saamaan täydellisen näkyvyyden                                                    

Keskitetysti hallittuna pääkäyttäjien ja ulkoisten käyttäjien toiminnasta ja mahdollisesti poikkeuksellisesta käyttäytymisestä saadaan täydellinen näkyvyys ja voidaan helposti osoittaa vaatimustenmukaisuuden toteutuminen yksityiskohtaisen raportoinnin ja dokumentoinnin avulla.

Ottamaan hallinnan takaisin itselle                                                                   

Pääsyoikeudet järjestelmiin ja tietoihin voidaan myöntää tarkasti ja hienojakoisesti Zero Trust -periaatteen mukaisesti vain työtehtävien tarpeen mukaiset oikeudet ja yhteysmenetelmät sisältämään. Oikeuksien hallinta on täysin sinulla.

Siirtämään ulkoisten käyttäjien hallintaa kumppanille itselleen                                                             

Voit määrittää ulkoiselle organisaatiolle käyttöoikeuksien raamit, joiden puitteissa kumppaniorganisaatio itse hallinnoin käyttäjien perustamisen ja käyttäjäkohtaisten käyttöoikeuksien määrittämisen. Hallinnointityöhön tulee sinulle näin huomattavia helpotuksia.

Pääkäyttäjätilien hallinnan ja ulkoisten käyttäjien oikeuksien hallinnan avulla voit huomattavasti parantaa kriittisten järjestelmien ja tietojen suojausta, ja samalla pienennät tietomurtojen ja tietosuojaloukkausten riskejä. Kokonaisuus mahdollistaa sujuvan ja turvallisen pääsyn järjestelmiin sisäisille ja ulkoisille käyttäjille – ja samalla mielenrauhaa sinulle.

Haluatko tietää lisää pääkäyttäjäoikeuksien hallinnasta (PAM), ulkoisten käyttäjien käyttöoikeuksien hallinnasta (VPAM) tai haluatko nähdä ohjelmiston esittelyn?

Ota yhteyttä, niin kerromme miten voimme auttaa

Haluan yhteydenottoa