Kumppanuus, uteliaisuus, välittäminen ja luottamus ovat CSIT:n toiminnalleen määrittelemät arvot. Arvot ovat kaiken toiminnan perusta. Ne eivät sen takia saa olla vain sanoja verkkosivuilla tai yritysesityksessä. Arvojen tulee näkyä kaikessa tekemisessä ja tuntua jokaisessa kohtaamistilanteessa.

Kumppanuus (Partnership). CSIT on kaikkien sidosryhmiensä – asiakkaiden, myyntikanavien, palvelutoimittajien ja henkilökunnan – kumppani. Olemme olemassa palvellaksemme asiakkaitamme, joiden tarpeet määrittävät tuote- ja palvelukehityksemme, ja kumppanuuksiemme suunnan. Todelliset kumppanuudet rakennamme aidolla tiimityöllä.

Uteliaisuus (Curiosity). Asiakastarpeiden ohjaamana kehitämme intohimoisesti uusia ratkaisuja ja palveluita, jotka antavat pitkäaikaista lisäarvoa. Vaalimme laatua ja jatkuvaa parantamista voidaksemme olla parempi kumppani kaikille sidosryhmillemme, ja pystyäksemme kehittämään yritystä ja yksilöiden osaamista. Tämä edellyttää aktiivista kuuntelemista, omaksumista ja oppimista.

Välittäminen (Care). Me huomioimme aina toiset ja pyrimme pitkäaikaiseen menestykseen nopean voiton kustannuksella. Me huomioimme sosiaalisen vastuun, tasa-arvon ja kestävän kehityksen (ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen). Me olemme perhe ja arvostamme työntekijöidemme panostuksia ja sitoutumista, ja palkitsemme sen mukaisesti.

Luottamus (Integrity). Luottamus on kaikkein arvokkain voimavaramme. Se ohjaa meitä toimimaan avoimesti ja rehellisesti, ja pitämään lupauksemme sekä lupaamaan vain sen minkä pystymme pitämään. Luottamuksen ilmapiiri aikaansaa asiakkaidemme, kumppaneidemme ja henkilökuntamme välillä keskinäisen arvostuksen. Me uskomme, että reilu liiketoiminnallinen menestys läpi kaikkien sidosryhmiemme kumppanuuksien on paras teknologiamme, palveluidemme ja toimintamme menestyksen mittari.

Kirjoittaja/Author: Antti Kaihovaara