Käyttövaltuushallinta (IAM)

Tietojärjestelmien, palveluiden ja tilojen käyttövaltuuksien hallinta on työlästä, etenkin silloin kun henkilökunnan määrässä tai heidän tehtävissään tulee usein muutoksia ja käytössä on paljon ohjelmistoja ja palveluita.

 

Käyttöoikeuksien määrittely, luominen, ylläpito ja poistaminen edellyttää tietohallinnolta ja esimiehiltä runsaasti turhaa manuaalityötä. Lukuisat käyttäjätunnukset ja salasanat - niiden muistaminen, ylläpito ja käsin syöttäminen - vievät käyttäjiltä paljon aikaa, mikä on pois ydintehtävien tekemisestä.

 

Käyttövaltuushallinnan ratkaisumme vähentää rutiinityötä, parantaa tietoturvaa ja auttaa keskittymään oleelliseen. Me ratkaisemme käytettävyyden ja tietoturvan paradoksin (paras käytettävyys saadaan tinkimällä tietoturvasta), sillä ratkaisumme samaan aikaan parantaa käytettävyyttä ja nostaa tietoturvaa.

Lue lisää aiheesta

Miksi käyttövaltuushallinnan projektit eivät onnistu?

Katso miksi

Yhtenäiset identiteettitiedot pohjalla

Käyttövaltuushallinnan, eli käyttäjien identiteettien ja pääsyoikeuksien hallinnan (engl. Identity and Access Management – IAM) ratkaisumme auttaa keräämällä kaikki identiteettitiedot yhden hallintapaneelin alle.

Roolipohjaisuus on ydinasia

Rooli- ja tehtäväpohjaisten käyttövaltuuksien avulla automatisoidaan käyttöoikeuksien elinkaaren hallinta, jolloin käyttäjillä on aina käytettävissään oikeat käyttöoikeudet ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Ratkaisumme avulla hallitset oman organisaation identiteetit, ulkoisten henkilöiden identiteetit ja opiskelijaharjoittelijoiden identiteetit.

Pääsynhallinnalla tehokkuutta

Pääsynhallinnan ratkaisumme helpottavat käyttäjien kirjautumista ja parantavat monella tavalla tietoturvallisuutta. Kertakirjautuminen helpottaa käyttäjien toimintaa ja kaksivaiheinen kirjautuminen lisää turvallisuutta. Samat pääsynhallinnan tavat ovat käytettävissä kiinteillä ja mobiileilla päätelaitteilla.

Käyttäjätunnusten aktivointi nopeutuu

Uusien tunnusten ja käyttöoikeuksien luominen ja niiden muutokset nopeutuvat ja helpottuvat ratkaisumme avulla. Työajan säästö on huomattava, kun uusia ja määräaikaisia työntekijöitä tulee paljon tai kun tehtäväkiertoa on runsaasti. Uudelle työntekijälle saadaan oikeat käyttöoikeudet käyttöön heti työtehtävän alusta alkaen.

Tietoturvan taso nousee

Kun käyttöoikeuksien luonti ja muutokset ovat helppoja, on käyttäjillä aina käytettävissään juuri tarvitsemansa oikeudet. Tällöin väliaikaisten tunnusten käyttötarve poistuu, eikä käyttöoikeuksien puutteessa käyttäjien tarvitse kiertää tietoturvakäytäntöjä. Kertakirjautumisessa sisään- ja uloskirjautumisen helppoudella, kaksivaiheisen kirjautumisen käyttömahdollisuudella sekä automaattisella käyttöoikeuksien poistolla irtisanoutumisten ja työjaksojen päättymisten yhteydessä parannetaan tietoturvallisuutta.

Järjestelmien käyttö on sujuvaa

Sovellusten käyttäjillä on ratkaisumme avulla aina oikeat käyttöoikeudet käytössään, jolloin työnteko käy tietoturvallisesti ilman ylimääräisiä hidasteita. Kertakirjautumisratkaisu poistaa tarpeen käyttäjätunnusten ja salasanojen käsin syöttöön, mikä nopeuttaa huomattavasti tietojärjestelmien käyttöä.

Käyttöoikeuksien kustannukset vähenevät

Monien sovellusten laskutus on käyttäjämääriin perustuvaa. Kun käyttövaltuushallintaa on automatisoitu, niin poistuneiden työntekijöiden tai päättyneiden työtehtävien jälkeen käyttäjätunnukset eivät jää roikkumaan järjestelmiin. Näin vältytään ylisuurilta käyttäjämääriin perustuvilta lisenssilaskuilta.