CSIT ja Istekki ovat aloittaneet yhteistyön kertakirjausjärjestelmien toimittamisessa Istekin asiakkaille. Kertakirjautumisratkaisut työasemille, mobiileille päätelaitteille ja lääkinnällisille laitteille helpottavat sovellusten käyttöä ja parantavat samalla tietoturvaa.

Allekirjoitettu yhteistyösopimus perustuu Istekki Oy:n järjestämään kertakirjautumisjärjestelmän ja siihen liittyvien tuki- ja asiantuntijapalveluien kilpailutukseen, jonka CSIT Finland Oy voitti. CSIT:n ratkaisu soveltuu ja skaalautuu käytettäväksi kokoluokaltaan erilaisten organisaatioiden käyttöön. Istekki tuottaa palveluita palveluintegraattorin roolissa asiakkailleen, kuten sairaanhoitopiireille ja muille julkisia palveluja tuottaville toimijoille – kaupungeille, kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille.  

”CSIT Finland on vahva erityisesti terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja julkishallinnon alueilla”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Peik Åström. ”Istekin laajat palvelut, osaaminen ja valtakunnallinen läsnäolo mahdollistavat yhteistyössä entistä parempien ratkaisujen ja palveluiden toimittamisen. Asiakkaiden ei tarvitse myöskään erikseen kilpailuttaa ratkaisuaan, mikä nopeuttaa merkittävästi hankintaprojekteja ja mahdollistaa merkittävien kustannus- ja tehostamishyötyjen välittömän realisoinnin”, toteaa Åström lopuksi.


Kirjoittaja/Author: Antti Kaihovaara