CSIT ja Medanets toimivat yhteistyössä terveydenhuollon organisaatioiden potilastyön tehokkuuden ja laadun parantamiseksi mobiiliratkaisujen avulla. Terveydenhuollon ammattilaisten kasvavien työpaineiden helpottamiseksi ja organisaatioiden tehostamistarpeiden toteuttamiseksi mobiilivallankumouksen aikaansaaminen alalla on välttämätöntä.

Terveydenhuollossa on käynnissä mobiilivallankumous. Mobiiliratkaisut muuttavat terveydenhuoltoa pysyvästi myös Suomessa – on vain ajan kysymys, milloin hyväksi havaitut työkalut ovat käytössä jokaisessa suomalaisessa terveydenhuollon yksikössä. Onnistunut mobiilivallankumous vaatii ensiluokkaisia ratkaisuja, koko hoitoon osallistuvan henkilökunnan mukanaoloa ja sitoutumista sekä potilaskeskeistä lähestymistapaa.  

”CSIT Finland on toteuttanut terveydenhuollon organisaatioissa onnistuneita mobiiliratkaisujen käyttöönottoja, joissa on kriittistä varmistaa tietoturvan ja käytettävyyden oikea tasapaino sekä teknologian että käyttäjien näkökulmasta”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Peik Åström. ”Medanetsin maailmanluokan mobiilisovellus hoitotyön ammattilaisille täydentää mainiosti etenkin yhteiskäyttöisten mobiililaitteiden käytön tuomia hyötyjä. Mobiililaitteiden käytön edut ja hyödyntäminen on keskeisessä roolissa, kun kertakirjautumisratkaisuja toteutetaan päätelaitteiden, mobiilien ja lääkinnällisten laitteiden kokonaisuudessa”, toteaa Åström lopuksi.


Kirjoittaja/Author: Antti Kaihovaara