Terveystietoa kerätään valtavasti, mutta hyödynnetään rajallisesti. Tietojen hajanaisuus ja tiukka lainsäädäntö ovat jarruttaneet sitä hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä. Suomessa on nyt käynnistetty kehityshanke, jossa luotavien menetelmien avulla hajanaista tietoa voidaan käsitellä tietoturvan vaarantumatta. Hankkeen avulla voidaan vauhdittaa tietoon perustuvia, terveyttä edistäviä innovaatioita, kuten sydän- ja verisuonitautien riskiennusteita. Tämän lisäksi saavutetaan kansanterveydellisiä hyötyjä ja kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. CSIT vastaa hankkeessa identiteetin- ja pääsynhallinnan menetelmistä ja luottamuksellisen terveystiedon turvaamisesta.

Luottamuksellisen terveystiedon suojaamiseksi tarvitaan tehokasta identiteettien hallintaa ja käyttöoikeuksien hallintaa, jotka rajaavat pääsyn luottamukselliseen tietoon tarkasti. Tietoa tulee voida käyttää vain ne, joilla varmasti on lupa siihen, ja vain niillä tavoilla, joihin lupa antaa mahdollisuuden. 

CSIT tulee kehittämään hankkeessa täysin uusia menetelmiä digitaalisten identiteettien ja niille myönnettävien käyttövaltuuksien turvalliseen hallintaan. Identiteettien mastertiedon hallinta ja hajautettujen identiteettien hallinnan menetelmät ovat keskeisiä kehityskohteita. Terveysteknologian, erilaisten mittalaitteiden ja koneoppimisen voimakkaasti kehittyessä pitää myös tietoa hyödyntäviä identiteettejä ajatella laajemmin, eli henkilöiden lisäksi myös laitteet ja ohjelmistot pitää saada tarkan hallinnan alle. 

Tämä hanke, Secur-e-Health, käynnistyi vuoden 2023 alussa ja kestää kolme vuotta. Hankkeeseen osallistuu viisi maata: Kanada, Saksa, Hollanti, Portugali ja Suomi. CSIT Finland on osa Suomen konsortiota, jossa sen lisäksi mukana ovat Bittium, Mediconsult, Nordic Healthcare Group, Solita, Success Clinic ja VTT. Suomessa hanketta rahoittaa Business Finland. CSIT vastaa hankkeessa terveysdatan tietoturvasta ja pääsynhallinnasta.

Lisää tietoa on luettavissa hankkeen tiedotteesta suomeksi ja englanniksi.